קישורים לאתרים בתחום

כל מה שרצית לדעת על רעידת אדמה :

היערכות לרעידת

http://www.eqred.gov.il/eqred/faq/faq.htm

אדמה  - שאלות ותשובות

 

מכון התקנים

  http://www.sii.org.il/14-he/SII.aspx

 

הטכניון

  http://www1.technion.ac.il/

 

רשם הקבלנים

http://moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx

 

מחירון דקל בענף הבנייה

http://www.dekel.co.il/

 

המוסד לבטיחות וגיהות

http://www.osh.org.il/homepage.asp

 

מנהל עבודה מוסמך - ורשום במשרד התמ"ת

רשיונות למורשים

http://199.203.209.210/AfikReports/

 

מחירון עלויות בנייה  -  פירוט עלויות שיפוץ או בנייה

כמה עולה לבנות - עלות מ"ר בנייה

מחירון יצחק לוי

http://www.levi-itzhak.co.il/Levi/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=84&FID=307&PID=820

 

 

 

עיריית ירושלים

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1