מהו מנהל עבודה?

ראשית - לא ניתן לבצע עבודת בנייה ואין זכות חוקית לקבלן בנין לבצע עבודה

ללא מינוי של מנהל עבודה מוסמך .

מנהל עבודה מוסמך - חייב לשאת מספר רישיון הניתן לו ממשרד התמ"ת וחייב

לשאת בתואר "מנהל עבודה ובטיחות בבנייה" 

רבים חושבים - שמנהל עבודה זה מישהו שיש לו ניסיון בבנייה , ויודע לחלק את העובדים

בצורה נכונה לחלק כלי עבודה ולהגיד לכל אחד מה לעשות - ובכן זו שטות גמורה !!

מנהל עבודה הינו תפקיד המוגדר בחוק בתור ערך עליון לשמירה על בטיחות העובדים בכל

סוג של עבודה ובפרט בעבודות בנייה המוגדרות כמסוכנות ומורכבות .

להלן כתבה על בית המשפט העליון - ופקודת הבטיחות בעבודה כפי שתופסת את התפקיד :

http://www.sr-adv.co.il/ar-dis.php?articleno=949.

להלן כתבה נוספת :

http://www.lorak.co.il/sitefiles/1/338/1005.asp