מיהו מנהל פרויקטים?

מהו מנהל הפרויקט ? ולמה הוא חשוב ?

מנהל הפרויקט הוא לרוב בעל מקצוע כמו מהנדס אדריכל הנדסאי , אשר שולטים

בענף הבינוי דרך ומכח תעודה , ומכח ניסיון רב שנים וידע מצטבר .

 

לאדם המבקש לבצע פרויקט בינוי תוספת בניה בנייה של וילה ואו שיפוץ בביתו , 

אין ידע לפקח ולנהל את עבודתו , את החומרים , הסכנות , והתקציב שבבניה .

סיוע של בעל מקצוע יכול להבטיח מספר דברים : שמירה על איכות הבניה , חוקיות

הבניה , בטיחות הבניה תקציב הבניה , עמידה מול הקבלן ודרישה ממנו לשימוש בחומרים

תקניים , לבניה על פי עקרונות החוק , על פי מפרטים ותקנים .

דיוק בעבודה , תאום בין גורמים בעבודה , אנשי חשמל , מערכת מיזוג , אלומניום , סניטריה 

ואינסטלציה .

 

תשלום למנהל פרויקט שיעמוד בפרונט במקום בעל הדירה חשוב יעיל ומוכיח את

עצמו כחשוב יותר ממבחירת קבלן ואדריכל ומהנדס הפרויקט .

שמירה על תקציב .

 

כמתכנן שלד וכבעל ניסיון רב , כמנהל עבודה ובטיחות בבניה , עברתי השתלמות

 חיצונית נוספת של "ניהול פרויקטים בבניה " - אצל פרופ' רוזנלד  מהטכיון .

באופן מיוחד לניהול תקציב ניהול פרויקט וניהול צוותי בינוי יועצים מתכננים ומבצעים .