שירות הפיקוח במשרד

המשרד מספק שירות פיקוח / פיקוח הנדסי - ניהול עבודה וניהול פרוייקטים .

עבודת פיקוח על הבנייה - פיקוח על קבלני ביצוע :

שירות הניתן במשרדינו - לפיו יזם או כל אדם שבונה ואו משפץ יכול לקבל שירות של

פיקוח על הקבלן המבצע מטעמו - לצורך קביעה של מערכת השגחה על איכות

עבודת הבנייה איכות מוצרי וחומרי הבנייה .

פיקוח על הבנייה מאפשר למנוע תקלות ופגמים בבנייה היכולים לעלות אלפי שקלים

ובדרך כלל יותר -כיוון שרבים הם הנזקים הבלתי הפיכים ואשר אינם ניתנים לתיקון .

 

ראוי שאדם או משפחה המשקיעה עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות אלפים בשיפוץ

ביתם - ישקיעו 10 אלפים שח לחודש פיקוח עבור ביצוע התאמה מוחלטת בין דרישות

המזמין לבין ביצוע הקבלן .

 

קבלן שאינו נתון לביקורת ואו פיקוח עלול לשגות בכוונה ואו שלא במתכוון ולייצר

מוצר פגום - כגון מערכת מים באמבטיה או מטבח - לקויים עם נזילות ורטיבויות קשות ,

ביצוע בנייה בלתי תקנית , גמר בלתי ראוי , קירות סדוקים , חשמל מסוכן ולקוי וכו'....

 

הפיקוח עולה כסף - אך חוסך למזמין הרבה יותר , לראייה רבים הם המקרים שנמצאו

טעויות תכנוניות ואו ביצועיות שנימנעו - ונכסך כסך רב ביותר , ומצד שני נתקבל מוצר

נכון יותר , איכותי יותר עמיד לאורך זמן וכו' .