מילון ומחירון בנייה

מילון מונחים ומילים בהנדסת בנין ובנייה

 

בטון

Concrete

בטון טרי

Fresh Concrete

פלסטי

Plastic

נוזלי

Thin

בטון רזה

Lean Concrete

עיסת צמנט

Cement Paste

בטון קל

Lightweight Concrete

בטון יציקה

Fluid Concrete

בטון מובא

Ready Mixed Concrete

בטון התזה

Gunite

בטון מזוין

Reinforced Concrete

בטון דרוך

Pre-stressed Concrete

בטון חזותי

Architectural Concrete

צמנט

Cement

מוסף

Admixture

מעכב

Retarder

מחיש

Accelerator

אגרגט

Aggregate

חצץ

Crushed

חלוקים

Shingle

חול

Send

חרסית

Clay

נפה

Sieve

מודול גרגירים

Finesess Modulus

דרוג

Grading

ניפוי

Screening

מיון

Sorting

צפיפות

Density

משקל סגולי

Unit Weight

מסה סגולית

Unit Mass

תערובת

Mix , Mixture

תכן תערובת

Mix Design

תכולת מים

Water Content

מים מוספים

Added Water

יחס מים/צמנט

Water/Cement Ratio

אצווה

Batch

דגימה

Sampling

ערוב

Concrete Mixing

ערבל בוחש

Trough Mixer

בחש

Paddle

מד מים

Water Meter

מחזור ערבול

Mixing Cycle

מריצה

Wheelbarrow

מגדל יציקה

Concrete Tower

כף החלקה

Float

משטחת בטון

Concrete Spreader

מרטטת בטון

Concrete Vibrating

משאבת בטון

Concrete Pump

צפוף בטון

Compacting Of Concrete

דיקור

Poking

דקר

Poking Rod

החלקה

Trowelling

קרום

Laitance

חספס

To Hack

ויברציה

Vibration

מרטט טפסות

Surface Vibrator

שולחן ריטוט

Vibrating Table

תדירות הריטוט

Frequency Of Vibration

אמפליטודת הריטוט

Amplitude Of Vibration

פיגום

Scaffolding

תסמכת

Centering

טפסה

Shuttering

מישק יציקה

Construction Joint

משק התפשטות

Expansion Joint

חמיטה

Slump

עבידות בטון

Workability

הפרשת מים

Bleeding

התקשות בטון

Hardening Of Concrete

אשפרה

Curing

השקיה

Watering

הבשלה

Maturing

חומר אוטם

Sealing Compound

הקשיה בקיטור

Steam Curing

דיס

Grout

ספיגה

Absorption

הצטמקות

Shrinkage

חסינות שחיקה

Wear Resistance

זחילה

Creep

סדקים

Cracks

סדקים נימיים

Haircracks

קיימות

Durability

מים תוקפניים

Aggressive Water

חוזק גבולי

Ultimate Strength

עומס גבולי

Ultimate Load

חוזק לחיצה

Compressive Strength

חוזק קביה

Cube Strength

חוזק צילינדר

Cylinder Strength

ציפוי

Capping

חוזק פריסמה

Prism Strength

חוזק לחיצה בכפיפה

Flexural Compressive Strength

חוזק מתיחה

Tensile Strength

חוזק בקיעה

Spitting Strength

חוזק גזירה

Shear Strength

חוזק פיתול

Torsion Strength

חוזק הידבקות

Bond Strength

מאמץ מותר

Permissible Stress

מאמץ שימושי

Working Stress

מאמץ תכן

Design Stress

לבנת בטון

Concrete Brick

בלוק בטון

Concrete Block

בלוק בטון מקשי

Solid Concrete Block

בלוק בטון חלול

Hollow Concrete Block

אריח רצפה מבטון

Concrete Flooring Tile

רעף

Roofing tile

צינור

Pipe

אלמנט בטון

Concrete Element

עמוד בלחיצה צירית

Column In Eccentric Compression

עמוד ארוך

Long Column

עמוד קצר

Shot Column

ראש עמוד

Column Head

קורה מלבנית

Rectangular Beam

קורת קמץ

T-Beam

קורת ריש

L-Beam

קורה גבוהה

High Beam

קורה דקה

Clender Beam

קורת שפה

Edge Beam

צילוע

Rib

שפיע

Haunch

תקרה מקשית

Solid Floor

תקרה מצולעת

Ribbed Floor

תקרת ערוגות

Two-way Ribbed Floor

תקרה בלא קורות

Beamless Floor

תקרת פטריות

Mushroom Slab

רצועת עמודים

Column Strip

רצועת שדה

Middle Strip

קורה על שני סמכים

Simple Supported Beam

קורה רבת סמכים

Continuous Beam

שלוחה

Cantilever

שדה

Panel

שדה פנימי

Interior Panel

דשה חיצוני

Exterior Panel

מסגרת בטון

Concrete Frame

משקוף המסגרת

Intel Frame

מזוזת המסגרת

Column Of Frame

מסגרת רבת קומות

Multiple Story Frame

מסגרת רבת מפתחים

Multispan Frame

צומת

Truss Joint

מסבך

Truss

קשת

Arch

כיפה

Dome

רכס

Ridge

גמלון

Gable

מבנה כליפות

Shell Construction

קמרון

Vault

קונסטרוקציה משולבת

Composite Construction

חתך רוחבי

Cross-Sectiona

אזור הלחיצה

Compression Zone

אזור המתיחה

Tension Zone

פרוז מאמצים

Stress Distriution

מפתח חופשי

Clean Span

מפתח תכן

Effective Span

אקסצנטריות

Eccentricity

חישוב לפי שיטה אלסטית

Elastic Method Design

חישוב לפי שיטת העומס הגבולי

Ultimate Load Design

מפרק פלסטי

Plastic Hinge

קו שבר

Rupture Line

מאמץ חדירה

Punching Stress

מאמץ מותר

Allowable Working Stress

מאמץ הידבקות

Bond Stress

כוחות פנימיים

Internal Forces

מאמץ תחילי

Initial Stress

מאמצים בסיבים חיצוניים

Extreme Fiber Stress

זיון

Reinforcement

פלדת זיון

Reinforcing Steel

פלדה רכה

Mild steel

סרג פלדה

Mesh Reinforcement

זיון קשיח

Rigid Reinforcement

תיל קשירה

Binding Wire

זיון ראשי

Main Reinforcement

זיון משני

Secondary Reinforcement

זיון מוסף

Structural Reinforcement

זיון מחלק

Distribution Bars

זיון אורכי

Longitudinal Reinforcement

זיון רוחבי

Transverse Reinforcement

חישוק

Strrop

זיון לחיצה

Compression Reinforcement

זיון מתיחה

Tensile Reinforcement

זיון גזירה

Shear Reinforcement

זיון פתול

Torsional Reinforcement

זיון שלילי

Negative Reinforcement

זיון אלכסוני

Diagonal Band

זיון לולייני

Helical Reinforcement

מוטות שיגום

Dowel Bars

מוט פלדה

Steel Bar

מוט זיון

Reinforcing Bar

חתך הזיון

Cross-section OF Reinforcement

ברזלנות

Bar Bending

חיתוך

Cutting

כיפוף

Bending

קשירה

Fastening

חיפוי הזיון

Cover

מוטות להמשך

Stub Bars

עיגון מוטות

Anchorage Of Bars

אוזן המוט

Hook

קוטר הכיפוף

Diameter Of Bend

חפית המוטות

Overlapping Of Bars

מכונת כיפוף

Bar Bending Machine

רשימת הזיון

Bending Schedule