תקנים ישראליים בתכנון

 

רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבנייה - לפי נושאים מעודכנת לאפריל 2006  

 

אגרגאטים

תקנים ישראליים

3

1098

1211

1865 על חלקיו

1885

1886

מפרט מכון התקנים

323

 

אוורור, מיזוג, חימום

תקנים ישראליים

158

838 על חלקיו

994 על חלקיו

4175

4442

מפרט מכון התקנים

396

 

אקוסטיקה

תקנים ישראליים

985 על חלקיו 

1004 על חלקיו 

1034 על חלקיו

1194 על חלקיו 

1309 

1349 

1418

2004

 

בטון: מוצרים

תקנים ישראליים

1 על חלקיו

2 על חלקיו

5 על חלקיו 

8

19

27

42

215 חלק 2

268

466 חלקים 4, 5

489 חלק 1

601

658 על חלקיו

896 על חלקיו

1182

1209

1513

1571

מפרטי מכון התקנים

34

57

68

175

259

306

323

כבישים

תקנים ישראליים

3

161 על חלקיו

362 על חלקיו

1571

1865 על חלקיו

1885

1886

מפרט מכון התקנים

345

בטיחות וביטחון

תקנים ישראליים

938 חלק 3

1139 על חלקיו

1142

1337 על חלקיו

1635

2142 חלק 1

4273 על חלקיו

4422 חלק 1

 

מפרטי מכון התקנים

27

406

 

טפסות ופיגומים

תקנים ישראליים

904 על חלקיו

1139 על חלקיו

בלוקים

תקנים ישראליים

5 על חלקיו

268

1504

2263

מפרט מכון התקנים

376

 

בטיחות אש

תקנים ישראליים

 755 

921 על חלקיו

931 על חלקיו 

932 

1001 על חלקיו 

1189 על חלקיו 

1212 

1220 על חלקיו

1243

1267

1530 

1733 על חלקיו

2931 על חלקיו

5435

מערכות בבניינים

תקנים ישראליים

158

579 על חלקיו 

799 

838 על חלקיו

994 על חלקיו

1001 על חלקיו

1173 

1220 על חלקיו

1337 על חלקיו

1525 חלק 2

2481 על חלקיו

4442

5044 חלק 1

5678

מפרטי מכון התקנים

236 חלק 1

איטום 

תקנים ישראליים

68 חלק 1 

80

488 

1430 על חלקיו 

1476 על חלקיו 

1536 

1542 חלק 1

1547 חלק 13

1752 חלק 1

1984

4577

מפרטי מכון התקנים

171

390 חלק 1

451

בידוד תרמי

תקנים ישראליים

1045 על חלקיו 

1229 על חלקיו 

750 

751 

1375 

1414 על חלקיו

5282 חלק 1

מפרטי מכון התקנים

44

135

203 על חלקיו

429 על חלקיו

מדרגות

תקנים ישראליים

42

1142

1182

1554 על חלקיו

חלונות, תריסים, סורגים

תקנים ישראליים

77 חלק 1 

599 

938 על חלקיו 

1068 על חלקיו 

1099 על חלקיו

1509 על חלקיו 

1542

1568 

1635 

1878

4068 על חלקיו 

4402 חלק 2 

4422 חלק 1.

מפרטי מכון התקנים

168 חלק 1

211 חלק 1

251 חלק 1

מלאכות

תקנים ישראליים

68 חלק 1 

362 

1414 חלק 3

1523 חלק 1

1555 חלק 1 

1571

1629 

1752 על חלקיו

1861 על חלקיו

1920 חלק 2

1922 חלק 2 

4273 חלק 2.2

5279 חלק 1   

נגישות

1918 על חלקיו

2252 על חלקיו

 

 גבס

תקנים ישראליים

198

1490 על חלקיו

1504

מפרטי מכון התקנים

152

397

גגות

תקנים ישראליים

68 חלק 1

110 על חלקיו 

215 על חלקיו

567

669 

750 

751 

799

1430 על חלקיו 

1476 על חלקיו 

1508 

1556 

1752 על חלקיו

4030

4439

מפרטי מכון התקנים

223

270 על חלקיו

313 על חלקיו

429 על חלקי

חיפויים וגימורים

תקנים ישראליים

75 

110 על חלקיו 

198

215 על חלקיו 

314 

540

669 

783 

1267 

1353 

1414 על חלקיו 

1490 על חלקיו

1508 

1554 על חלקיו 

1555 על חלקיו 

1629

1637

1731 

1733 על חלקיו 

1920 על חלקיו

1922 על חלקיו

2279

2378 חלק 1

4004 על חלקיו

5075

5103 על חלקיו

מפרטי מכון התקנים

44

50

171

203 על חלקיו

216

262 על חלקיו

306

313 על חלקיו

330

362 חלק 1

378

389

397

431

 

בטון: בדיקות 

תקנים ישראליים

26 על חלקיו

118

252

601

896

1211

1239 חלק 1

1923

 

ריהוט מובנה 

תקנים ישראליים

816

1271 על חלקיו

4305

4306

4376

4440 על חלקיו

4491

מפרטי מכון התקנים

34

49

416

מתקני תברואה

תקנים ישראליים

27

489 על חלקיו 

631 על חלקיו 

658 על חלקיו

884 על חלקיו 

972 

1194 על חלקיו 

1205 על חלקיו 

1547 חלק 4 

2242 חלק 2

4476 חלק 1 

4520

מפרטי מכון התקנים

259

307 חלק 1

418

 

חומרי בנייה 

תקנים ישראליים

1 על חלקיו

3

75

80

198

601

783

1098

5098

מפרטי מכון התקנים

323

390 חלק 1

444

דלתות

תקנים ישראליים

23 על חלקיו

293

938 על חלקיו

1004 חלק 2

1099 על חלקיו

1161

1189 על חלקיו

1212

1542

1878

1984

4001 חלק 1

4402 חלק 2

4422 על חלקיו

5044 על חלקיו

מפרטי מכון התקנים

211 חלק 1

263 חלק 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלדה לבניין

תקנים ישראליים

1032

1225 על חלקיו 

1226 חלק 2 

1458 

1490 חלק 4

1508  

1733 על חלקיו 

1735 על חלקיו

1922 על חלקיו 

4466 על חלקיו

4467

5040

תפקוד

תקנים ישראליים

921 על חלקיו

932

1001 חלק 1

1004 על חלקיו

1045 על חלקיו

2413

2931 על חלקיו

 

מפרטי מכון התקנים

422

 

עומסים

תקנים ישראליים

109

252

412

413

414

1227 על חלקיו

 

קרקע וביסוס

תקנים ישראליים

253 

940

1378

1454

1630

1865 חלק 3

מפרט מכון התקנים

68

406

תחזוקה

תקנים ישראליים

1220 חלק 11

1498 חלק 4

1525 על חלקיו

 פיתוח שטח

תקנים ישראליים

19

812 

1498 על חלקיו

1571

1630

1630

2142 חלק 1

4273 על חלקיו

מפרטי מכון התקנים

68

175

345

406

444

 

שיטות מדידה

תקנים ישראליים

1861 על חלקיו

4577

 

מפרטי מכון

326

 

התקנות

תקנים ישראליים

579 חלק 4

884 חלק 2

994 חלק 4

1205 על חלקיו

1220 חלק 3 

1337 חלק 2

1498 חלק 3

1556

2242 חלק 2 

4068 על חלקיו

4520

5103 חלק 3

מפרטי מכון התקנים

270 חלק 3

429 חלק 2

 

ריצוף

תקנים ישראליים

6

314

540

1098

1353

1554 על חלקיו

1629

1661 על חלקיו

2279

5449 חלק 1

מפרט מכון התקנים

306

 

עץ ומוצריו

תקנים ישראליים

37 על חלקיו 

80 

328 

391 

507 על חלקיו 

887 על חלקיו 

1481 

1913

2733

4305

4306

מפרטי מכון התקנים

13

416

תכן ותכנון תקנים ישראליים

166

412

413

414

466 על חלקיו

789 חלק 1

975

1099 חלק 1

1176 חלק 1

1225 חלק 1

1226 על חלקיו

1227 על חלקיו

1547 על חלקיו

1918 על חלקיו

5092

מפרטי מכון התקנים

412

422

 
New layer...
New layer...
layer
layer