אדריכלות, רישוי ועיצוב

אדריכלות.....אדריכלות - מה אכתוב ומה אספר שלא נאמר כבר בעבר  על המקצוע ?

העיז לומר ממרומי נסיוני שאדריכלות על פי תפיסתי , הוא החלק האומנותי הכמעט יחידי שיש בבנייה , בכל שלביה !

 

למען הדיוק ומבלי לפגוע באחרים - הבנייה גם היא אומנות - אומנות היישום ....וגם עבודת היועצים...חשמל...מזוג...

אינסטלציה....ומהנדס הבניין וההנדסה - גם היא סוג של אומנות ( THE ART OF STRUCTURAL ENGINEERIN ) ...

וכך גם יתר מקצועות החשיבה והתכנון אבל כפי הנראה רק לאדריכלות ישנה הזכות המלאה להיקרא אומנות .

 

מחד , האדריכלות עוסקת בתכנון צורת המבנה כך שיהיה מתאים לדרישות שלשמן הוא קם - שיוכל לשרת את המשתמשים

בו בדרך הנוחה והנכונה כפי שהוגדרה מטרת הקמתו - וכפי שתוכנן  בשלבי הרעיון ההתחלתיים של הפרוייקט , חשוב שיהיה

נעים להיות בו שתשרה בו אווירה טובה , חשוב שיהיה מתאים לדרישות המשתמשים בו מבחינת אור וחושך , חום וקור ואיוורור ,

שיהיו בו המרווחים והמרחבים הדרושים לקיום תנועה בתוכו מבחינת גובה אורך ורוחב , וכמובן שיכלול את המתקנים והעזרים

הנחוצים כמו חשמל , מים ....וכל מה שחשוב לאדם באשר הוא .

 

מאידך , הבניין הוא כמו פסל סביבתי אשר נעוץ ומוצב בתוך הקרקע ובתוך הנוף כמוצג קבע - לדורות ומשום כך חשוב שיתמזג

עם  הסביבה , חשוב למזער את הפגיעה בטבע בשעת הצבתו של מבנה , חשוב שתיהיה גישה נוחה אליו וממנו , חשוב שיעמוד 

בסביבה האקלימית שבו הוא מוצב , חשוב שיוכל לשמש במדוייק את הסיבה שבשבילה הוקם המבנה ,  .שהפיעלות המקיימת

בו לא תיצור הפרעה למבנים אחרים באיזה צורה .

 

.